Střední vrch (593 m) je výrazný čedičový kopec, ležící asi 1 km severovýchodně od Dolního Prysku. Z jeho vrcholu vyčnívá výrazný skalní suk, podle něhož se vrch někdy lidově nazýval Hranáč nebo Skála. Strmé rozeklané skalní stěny jsou často tvořené čedičovými sloupy, svahy pod nimi pokrývají částečně zarostlá suťová pole, na nichž se vyskytovaly vzácné druhy mechů a kapradin. Vrchol je přístupný od západu strmou pěšinkou, kterou již v roce 1896 upravili členové Horského spolku z Horního Prysku. V roce 1914 sem byl navíc přemístěn turistický přístřešek z Větrného vrchuKunratic, po kterém však již nezůstaly žádné stopy.

V současné době působí na Středním vrchu horolezecký oddíl SKAL PRYSK.

Z vrcholu Středního vrchu jsou krásné výhledy do okolí. Na severu je údolí říčky Kamenice s osadou Mlýny a vzdálenějšími Kytlicemi, lemované zalesněnými vrchy mezi StudencemJedlovou. Na východě vyčnívá Pěnkavčí vrch, špičatý Klíč a na obzoru za nimi vzdálený Hvozd. Na jižní straně je osada Prysk se strmým Šenovským vrchem, za nímž leží Kamenický Šenov. Za Břidličným vrchem na západě se otevírá pohled k České Kamenici se Zámeckým vrchem a dále na zvlněnou lesnatou krajinu Českosaského Švýcarska s výrazným kuželem Růžovského vrchu a vzdálenějšími masivy Děčínského Sněžníku, Grosser Winterbergu a Grosser Zschirnsteinu na obzoru. Na jihozápadě vystupují četné kopce Českého středohoří, mezi nimiž můžeme za jasného počasí spatřit i Milešovku. Panoramatické tabule byly obcí Prysk umístěny na vrcholu 26.8.2011.

V roce 2010 byly členy oddílu SKAL Prysk za pomoci některých členů HK Varnsdorf a HK Jiskra Nový Bor očištěny a částečně zbaveny dřevin vrcholové partie Středního vrchu a postupně začaly vznikat první cesty. V počáteční fázi vzniklo v oblasti 30 cest, které jsou rozděleny do pěti menších sektorů především v JZ části vrcholu (v oblasti by měly vzniknout i další cesty v SZ části). Obtížnost cest se pohybuje od II. do VIII. stupně lezecké obtížnosti podle UIAA. Cesty byly zajištěny poměrně spoře, aby byl dodržen spíše horský charakter lezení. Kvalitní „štandy“ však na vrcholech nechybí. Skály jsou místy lámavé a porostlé mechy a lišejníky, díky vysoké poloze skála, ale po dešti velice brzy osychá. Jedná se o oblast spíše místního významu, ale lezení jetu dost na celý den a pro méně výkonné lezce možná i víkend. V oblasti je možno používat magnezium, ale díky charakteru cest a vlastnostem místního „materiálu“ ho tu ani většinou není třeba. Lezení na Středním vrchu nabízí pohyb v krásné přírodě a především úžasné výhledy do širokého okolí. Názvy cest vznikly vesměs 27.1.2011 při veselém večírku v Maltatalu.

U paty vrcholového kamenného pole se nachází menší přístřešek a převis, kde je možno i přespat. Samozřejmostí je nutnost dodržování pořádku a odvoz odpadků.

Lezecký průvodce – Střední vrch