SKALPrysk logo

HORÁM ZDAR I V PRYSKU

V lednu 2008 proběhla ustavující schůze horolezeckého oddílu  SKALPrysk  (Sportovní klub amatérských lezců Prysk).

Proběhla registrace oddílu u Českého horolezeckého svazu a oddíl si jako svou stěžejní činnost stanovil lezení ve skalách a horách a pro rok 2008 v něm bylo zaregistrováno 20 členů převážně z Prysku, Kamenického Šenova a České Kamenice, ale i třeba ze Skalice a Liberce. Cílem oddílu bylo navázání na tradice Horského spolku pro severní Čechy z Horního Prysku, který v naší obci působil na přelomu 19. a 20. století. Například v roce 1896 vybudovali  členové tohoto klubu přístupový chodník na Střední vrch. V roce 1914 byl tímto spolkem přestěhován na Střední vrch turistický přístřešek („útulna“) z Kunratického vrchu. Obnovení zázemí pro turisty a vybudování tábořiště na Středním vrchu bude také jedním z prvních cílů SKALáků.

Již v prosinci 2007 uspořádal nově vznikající oddíl první závody v lezení na umělé stěně na sále v budově OÚ Prysk. Na závodech bylo připraveno 15 cest různých obtížností, které dávaly možnost zalézt si skutečně lezcům všech výkonností. Příjemné odpoledne si nakonec přijela užít zhruba patnáctka místních a přespolních lezců. Prim drželi lezci z České Lípy a Láďa Svítek, kterým úspěšně sekundovali místní borci Jarda Trnka a Tomáš Konwich Konečný.

Druhý závod pořádaný již oficiálním klubem na lezecké stěně v Prysku proběhl 2.2.2008 a informuje o něm článek Kuby Měkoty přetištěný z euroclimbing.com.